Gjeldsavdelingen

Vi vet at mange sliter med betalingsproblemer og inkassosaker eller brev fra namsmannen som fyller opp postkassen - hvilket ofte er svært belastende og psykisk slitsomt for mange. Det er heldigvis løsninger på et hvert problem. Dessverre er det slik at mange gjeldsrådgivere har finansielle kontakter som tilbyr dyre lån slik at en samler all gjeld på et sted. Erfaringsmessig er dette både dyrere og ofte like belastende. Vi ser da heller at klienten skal nedbetale uten ekstra lån. Har du derimot allerede et lån, eventuelt andre muligheter å finansiere et engangsoppgjør av gjeld, kan vi bistå med dette.

Vår prosess muliggjør at du som kunde vil få avlastet de økonomiske bekymringene og kan få det litt lettere.

Prosessen foregår på følgende måte:

1. Ta kontakt
2. Møte med gjeldsrådgiver i vår avdeling, evt. fjernmøte over tlf.
3. Rådgiver kontrollerer informasjon og eventuelle betalingsanmerkninger
4. Du får en oversikt over din gjeldssituasjon og rådgiver gir et forslag til løsning
5. Gjeldsrådgiver forhandler med kreditorer for en økonomisk fornuftig løsning.
6. Avsluttende saksbehandling etter alle parter er enig.


Via vår gjeldsavdeling vil du ha mulighet til å få ordnet en nedbetalingsavtale, eventuelt en oppgjørsavtale, av utestående gjeld til kreditorer.
Priser varierer i henhold til størrelsesorden på gjeld, ta kontakt for pristilbud.


Gjeldsavdelingen: 227 32 950  eller kontaktskjema eller kontakt oss direkte på e-post. (besvares innen neste virkedag)