Skattemelding

En skattemelding er et årlig skjema som hver enkelt innbygger får fra Skatteetaten, og som inneholder opplysninger om personlig inntekt, fradrag, gjeld og formue i forrige år. Vi sørger for at skatemeldingen leveres i henhold til de gjeldende fristene.


Skattemeldingen (tidligere selvangivelse/ligningspapir) er lovpålagt informasjon til Skattetaten, og danner grunnlag for skatt som skal betales.

Lover og regler i forbindelse med skattemelding endres til stadighet, og vi vil kvalitetssikre dette under prosessen.