Aksjeselskap

Det er ingen krav om at foretak må bruke en ekstern regnskapsfører. Setter du bort arbeidet til en regnskapsfører, kan du imidlertid spare tid og penger.

Nesten alle næringsdrivende er bokføringspliktige. Det betyr at de har plikt til å registrere og dokumentere inntekter og kostnader. Dette skal blant annet brukes som bakgrunn for skatte- og avgiftsbehandling.

Som næringsdrivende er du også pliktig til å registrere og dokumentere inntekter og utgifter etter lovverket, som stadig endres.

Selskaper som er regnskapspliktige, skal også utarbeide årsregnskap.


Ekstern regnskapsfører

Det er ikke krav til å bruke en ekstern regnskapsfører til å hjelpe deg. Uansett er det ditt ansvar at regnskapet er korrekt. En regnskapsfører vil imidlertid være et viktig bidrag til å du får levert inn korrekte tall.

De fleste som driver en virksomhet av noe omfang, vil dessuten finne ut at de sparer mye tid på å sette bort arbeidet til noen med tilpasset erfaring og teknologi.


Autorisert regnskapsfører

Hvis andre enn bedriftens egne ansatte skal føre regnskapet, må regnskapsfører være autorisert. Du skal også ha en skriftlig avtale med regnskapsføreren.

Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, og det stilles krav til hvordan oppdragene gjennomføres.


Melde fra om regnskapsfører

Dersom du bruker en ekstern regnskapsfører, må du huske å melde fra til Enhetsregisteret om hvem som til enhver tid er regnskapsfører. Det enkleste er å melde fra om dette vi Samordnet registermelding i Altinn.


Regnskapsføreren skal bekrefte at han/hun har påtatt seg oppdraget.


Føre regnskap selv? Hos oss kan du velge den fremgangsmåten som passer deg best. Hvis du vil føre regnskap selv, ser vi over at alt er riktig og bokfører det.


Regnskaps- og revisjonsplikt

Alle som skal levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter loven om merverdiavgift, har bokføringsplikt etter bokføringsloven. En del virksomheter har i tillegg plikt til å utarbeide et årsregnskap basert på reglene i regnskapsloven.


Virksomheter som har plikt til å sette opp årsregnskap, har også plikt til å ha revisor. Det er likevel gitt unntak for selskap og enkeltmannsforetak med driftsinntekt under 5 millioner kroner og færre enn fem deltakere. Aksjeselskap med driftsinntekt under 5 millioner kroner kan velge om de vil ha revisjon.